Catechese 14-16 jaar Catechese 14-16 jaar
Catechese 14-16 jaar
Op zondag 14 november jl. kwam de catechesegroep voor jongeren van 14-16 jaar weer bij elkaar. Het onderwerp van deze bijeenkomst was de diaconie. We gingen eerst brainstormen over het woord ‘Dienen’. Woorden die we hierbij vonden, waren: helpen, zorgen, geld geven, dienst verlenen, eten, bidden, hulp zoeken. Vervolgens hebben we gesproken over wat dienen met diaconie te maken heeft en waar het woord vandaan komt. We lazen een aantal stukjes uit de bijbel waarin we op zoek gingen naar woorden/zinnen die te maken hebben met dienen/diaconie.
Tot slot vertelde diaken Mark Barkhof ons iets over de diaconie van de kerk en wat ze allemaal doen. Langs deze weg willen wij Mark nogmaals heel hartelijk bedanken dat hij bij ons aanwezig was.

De volgende bijeenkomst van de catechese is op zondag 16 januari 2022 om 9.30 uur in De Ynset. De overige data van het seizoen zijn de zondagen: 20 februari en 20 maart.
 
terug