De hele maand juli

De hele maand juli
We mogen weer iets meer, maar met z’n allen naar de kerk gaan kunnen we nog niet. De diaconie wil u dan ook vragen om voor onderstaande collectedoelen een bijdrage over te maken. Corona is in ons land steeds beter onder controle. Echter er zijn ook landen waar dat niet het geval is. Deze mensen hebben het hard nodig en elke kleine bijdrage hiervoor is welkom!

Voor de maand juli wil de diaconie graag Kerk in Actie ondersteunen met een collecte voor noodhulp corona. De gevolgen van de coronacrisis treft ons allemaal. Wie deze crisis zeker voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door verplichte lockdowns kunnen zij niet werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn hartverscheurend. Mensen komen om van de honger. Kerk in Actie zet zich in om deze nog onbekende, stille coronaramp te voorkomen.

Uw donatie kunt u overmaken naar het bankrekeningnummer van de diaconie. Het bankrekeningnummer is NL80RABO 0341702358. Onder vermelding van: Help een stille coronaramp voorkomen, Kerk in Actie.

 
terug