Feestmiddag Vrouw & Kerk Feestmiddag Vrouw & Kerk
Verslag van de gezellige middag van ‘Vrouw & Kerk’

Zaterdagmiddag 3 november 2018. De vlag hangt uit bij het Parochiehuis, dus er is iets aan de hand. Mensen komen aanlopen, taxi’s stoppen voor de deur. Het is weer de jaarlijkse gezellige middag van Vrouw & Kerk. De zaal loopt vol, sfeer is prima, de koffie ruikt lekker en het stukje oranjekoek smaakt heerlijk.

Namens het bestuur van Vrouw & Kerk heet Geke iedereen van harte welkom. Welkom aan onze
75-plussers, bezoekdames en –heren, Ali Stork én onze gasten De Middelseesjongers. (Dominee Jan Wielinga laat zich verontschuldigen i.v.m. familiedag.)

Vorig jaar hebben we tijdens de gezellige middag afscheid genomen van bestuurslid Japke Fokkema. We zijn blij dat Anna de Roos haar werk heeft overgenomen.
Dit jaar zijn Jikke Siderius en Ria Bos afgetreden als bestuurslid. Tijdens de bestuursvergadering van afgelopen september hebben zij een cadeaubon en een bos bloemen gekregen. Jikke en Ria, heel hartelijk dank voor het werk dat jullie hebben gedaan voor Vrouw & Kerk. Gelukkig komt Femke de Jong ons bestuur versterken. Zij neemt de contactgroep van Jikke over. We zijn dus nog op zoek naar een vervanger voor Ria. Onze nieuwe bestuursleden Anna en Femke krijgen een mooie roos overhandigd.

Hierna wordt het gedicht voorgelezen ‘Mijn goede Herder’. Een gedicht van Fedde Nicolai.
Geke vertelt nog over het programma van de middag en daarna geeft zij het woord aan de Middelseesjongers.
Het koor de Middelseesjongers is in november 1996 te Wytgaard opgericht als shantykoor en heeft momenteel 24 leden. In 2015 hebben zij het repertoire aangepast. Ze zingen niet alleen shanty’s meer maar ook andere liederen in Fries, Nederlands en andere talen. Enthousiaste dirigent is Tjeerd Kramer.
De Middelseejongers beginnen met een medley en zingen ook het mooie lied ‘Voice of my Island’. Dan zijn wij aan de beurt. Op tafel liggen al mappen klaar met liedjes die wij mee kunnen zingen. Een Fryske potpourri: Skûtsjesilen is myn nocht, Wat bisto leaflik rizende simmermoarn, In feintsje út Menaem. De dirigent vraagt ons om het lied ‘Moarn sille wy de hjouwer slaan’, in canon te zingen. Tuurlijk kunnen wij dat. Het was even opletten, maar het klonk prachtig. Zowel voor als na de pauze hebben we afwisselend mooie liedjes gezongen. Het koor met ‘Do wide see’ en een vrolijk liedje over spaghetti, mozarella en nog meer Italiaanse recepten. Nadat we nog een nostalgische medley, It Bûthúsbankje en De Alvestêdetocht hebben gezongen, was het tijd om even op adem te komen.

In de pauze is er nog een kopje koffie/thee met een lekkere bonbon. En even bijpraten natuurlijk.

Na de pauze zat de stemming er meteen weer goed in. Bij het lied ‘Het kleine café aan de haven’ was het inhaken en meedeinen. Daarna nog een Amsterdamse medley. Iedereen zong gezellig mee. Het koor kwam ook nog met het prachtige lied van Rolling Home ‘Fries om Utens’.
Van al dat zingen word je dorstig en de kelen werden na afloop gesmeerd met een drankje en voor enkele dames was er het bekende advocaatje met slagroom. Een lekker warm hapje erbij, wat wil een mens nog meer.

Als afsluiting zingen we samen met de Middelseesjongers het prachtige lied van Jules de Corte ‘Ik zou wel eens willen weten’. Dirigent Tjeerd Kramer speelt hierbij op de piano, wat het geheel erg mooi doet klinken. Het is een oud lied maar de tekst blijft actueel.

Geke geeft aan dat we ook denken aan gemeenteleden die hier vanmiddag graag aanwezig hadden willen zijn, maar dat dit door ziekte niet mogelijk was.
Onze gastvrouw Susan wordt hartelijk bedankt voor de, zoals we van haar gewend zijn, prima verzorging van deze middag. En dan natuurlijk een dankwoord aan onze gasten De Middelseesjongers uit Wytgaard en omstreken. Uit het applaus en reacties bleek dat iedereen het een gezellige middag vond.

Kerstattentie
Vrouw & Kerk is al druk bezig om er voor te zorgen dat er bij de ouderen en vrijwilligers weer een kerstattentie wordt bezorgd. Het bestuur van Vrouw & Kerk wenst u en jullie alvast Gezegende Kerstdagen en een heel goed 2019 toe.terug