Oecumenisch Overlegorgaan Menaam Dronryp

Oecumenisch Overlegorgaan Menaam Dronryp

Een aantal enthousiaste parochianen van de RK Kerk en gemeente leden van de PKN Kerk uit Menaam en Dronryp organiseren al jaren 3 x een oecumenische viering. Samen met de voorgangers worden er verschillende diensten opgezet.
Een terugkerend onderdeel tijdens deze diensten is de “Agape –viering. Agape betekent liefdegave. Dit is de benaming voor de liefdemalen van de eerste Christenen. In plaats van wijn nemen we druiven. Het is een lopende viering waarbij degene die mee wil doen van de voorganger het brood krijgt uitgereikt, de werkgroepleden delen de druiven.
In januari zijn het de voorgangers die de dienst organiseren en de leden van de werkgroep assisteren.
De dienst in juni heeft een totaal ander karakter. We denken bv aan de Tentdienst in Menaam de afsluiting van het dorpsfeest. Een andere keer zijn we bv te vinden in het decor van het openluchtspel in Dronryp. Deze vieringen worden georganiseerd door de gehele werkgroep.
Soms proberen we ook iets “nieuws” te organiseren. En daar hebben we misschien u voor nodig!!

Voor meer informatie kunt u bij mij terecht!
Aaltje Dijkstra tel.0518- 451651


Achter: Peter Mulder, Jan Wielenga, Anita Overal
Voor: Jeroen van Olffen, Annemieke Mulder, Greetje Roorda, Aaltje Dijkstra en Teije Jager.

terug