Overstapdienst 7 juli

Overstapdienst 7 juli
Op zondag 7 juli hebben Arwin Meijer, Julien van der Galiën, Jurjen Stijsma en Robin Tuinman afscheid genomen van de Kinderkerk.
Tijdens de dienst met als thema: Op reis, werd Psalm 121 gelezen. Ds. Jan Wielenga legde uit dat deze psalm een pelgrimslied is. Iemand heeft de tempel bezocht en gaat weer op reis naar huis. Dat is geen gemakkelijke tocht, maar in de psalm benadrukt de psalmist dat hij niet alleen op reis hoeft, maar dat God met hem meegaat. 
Ook ons leven is een reis. Vanaf de geboorte maak je alle stadia mee van jong naar oud en tenslotte bij het overlijden. Ook deze reis hoef je niet alleen te maken, maar ook hier gaat God met je mee.
De jongens die afscheid nemen mogen dat ook weten. Bij alle veranderingen die ze op hun levenspad tegen komen mogen ze weten dat God met hen meegaat.
Tijdens de dienst werden verschillende richtingwijzers bezocht, waarna ze uiteindelijk bij de paal met de tekst 'Gezegend' uitkwamen.
Daar kregen ze van ds. Wielenga de zegen mee. Aan het eind van de dienst werden ze welkom geheten door enkele jongeren van de Tienerdienst.

Klik hier voor de foto's..
  
terug