Project Armenië - mei 2018

Project Armenië - mei 2018
Update project Armenië
 
Hier al weer de volgende update van het project, de stand van de teller is € 7.302,- en dat betekent dat we het doel van de 33 houtpakketten hebben gehaald!
Dat is natuurlijk fantastisch! Iedereen heel hartelijk bedankt!
Mocht u toch nog een gift willen geven, dan kan dat altijd op NL94RABO0341712582, dit is de rekening van het CMW, graag onder vermelding van Armenië.
 
De breiclub is nog steeds actief! Dit betekent dat inmiddels alle mensen in het project al 2 paar sokken en een sjaal/ omslagdoek kunnen krijgen.

  
We hebben momenteel al:
  • 81 paar sokken op voorraad, 12 paar verkocht en zijn er 1 paar op bestelling
  • 40 omslagdoeken, ook daarvan al 4 verkocht
  • 42 sjaals, 3 col sjaals, 6 mutsen en 3 paar wanten
 
We hebben besloten dat wij op verzoek ook sokken breien en verkopen.
De prijs voor 1 paar gebreide sokken is € 8,-. Mocht u belangstelling hebben voor een omslagdoek/ sjaal dan moet u rekenen op een prijs van € 15,-.
Neem hiervoor contact op Tryntje Wanders telefoonnummer: 0518-451900
We krijgen op de breimiddag ook regelmatig bezoek, bijvoorbeeld om de sokken te passen.
 
Nu is de zomer aangebroken en de breiclub ligt een beetje stil. Wel hebben we afgesproken dat wij op 4 september nog eens samen komen van 14.00 tot 16.00 in de Ynset. We gaan dan alle breisels verzamelen zodat deze mee gegeven kunnen worden aan Alie de Vries. Zij vertrekt 20 september naar Armenië. We hebben ook geld kunnen verzamelen zodat er 2 extra koffers mee kunnen.
 
Namens de projectgroep Henny Engelman
 
terug