Zondag 15 september

Aanvang; 9.30 uur         
Voorganger: ds. J. Wielenga

1e collecte: Diaconie- Kerk in Aktie, Bouw de kerk van Syrië weer op
2e collecte: Kerk van Dronryp

terug