Zondag 29 september

Aanvang: 9.30 uur         
Voorganger: mw. ds. Y. Slik (Balk)

1e collecte: Diaconie - Kerk in Actie
2e collecte: Kerk van Dronryp
 

terug