Zondag 22 september

Zondag 22 september
Op zondag 22 september is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Vredesweek
Vrede verbindt over grenzen.
Het is Vredesweek. Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. Nu in Amerika wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereldwijd mensen door convicten worden verdreven, is het thema van de Vredesweek: ’Vrede verbindt over grenzen’. De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor drie van deze vredesinitiatieven.
Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen
samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend convict. In Nederland
is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs, die de verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes.
Steunt u deze vredesactiviteiten in binnen- en buitenland met uw gift?
Hartelijk dank!
 
terug