Zondag 29 september

Zondag 29 september
Op zondag 29 september 2019 is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie, zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen
Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor ouderen centraal in de collecte op zondag 29 september. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken?
 
terug