Pastoraat Pastoraat
 
 


Samen met kerkelijk werker Ali Stork (wijk 1 t/m 3) en dominee Jan Wielenga (wijk 4 t/m 12), verzorgen de wijkouderlingen het pastorale werk in de gemeente.

Dat betekent ondermeer dat zij bezoeken brengen aan mensen, betrokken zijn in situaties van lief en leed, nieuwe ingekomenen verwelkomen, leiding geven aan groothuisbezoeken en meedoen aan doopvoorbereidings-gesprekken.
Daarnaast doen zij 's zondags dienst in de kerk en zijn zij met de hele kerkenraad verantwoordelijk voor de leiding van de gemeente.


Ds. Jan Wielenga Kerkelijk werker Ali Stork

 

Jeugdwerkcoördinatoren

De jeugdwerkcoördinatoren hebben een speciale opdracht. Ze dragen zorg voor het jeugdwerk in onze gemeente. Zo organiseren ze tweemaal per jaar een vergadering met de leiding van de kinderkerk, de tienerdienst, de clubs en de catechese. In deze gezamenlijke vergaderingen worden plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen en activiteiten op elkaar afgestemd. De jeugdwerkcoördinatoren organiseren eveneens jeugddiensten en brengen een attentie bij jongeren die schoolexamen moeten doen (als aanmoediging).
 
Kinke Sikma Roelof Smit Lammie de Vries


De jeugdwerkcoördinatoren:
mw. K.Sikma, Dotingatún 19, 9035  EX Dronryp, tel. 0517-849650
R.Smit, De Gibbeflecht 26, 9035 GT Dronryp, tel. 0517-232366
mw. L. de Vries, Hoyte Roucomastrjitte 38, 9035 CD Dronryp, tel. 06-52007933

Wijkindeling

Onze gemeente is ingedeeld in wijken. Idealiter zou bij elke wijk een ouderling moeten horen. 
Vanwege vacatures ziet het plaatje er iets anders uit.


   Wijk 1 Tsjerkebuorren
Haven
Heechpaad
Joukereedtsje
Skilpaed 1-9 en 2-26
Hearewei 37-159
Ouderling:
Dukke Hiemstra
tel. 06-12542037

  Wijk 2 Puoldyk 1-35 en 2-38
Hoyte Roucomastrjitte
Hearewei 1-35 en 2-64
Hobbemasingel
Alma Tademasrjitte

Ouderling:
Henny Engelman
tel. 0517-232809

  Wijk 3 Eise Eisingastrjitte
Hearewei 66-98
Dotingatún
Pieter Sipmastrjitte
Sjirk de Walstrjitte
 
Vacant, 
wordt waargenomen door 
Dukke Hiemstra 
tel. 06-12542037 en
Henny Engelman
tel.
0517-232809

  Wijk 4 Skoallânswei
Skries
Ljurk
Klút
Puoldyk 37-73 en 40-76
  Vacant, 
wordt waargenomen door 
Gea Holwerda 
tel. 0517-231945 en
Koert en Ria Bos
tel. 0517-232497

  Wijk 5 W. v. Camminghastrjitte
Gibbeflecht
Douwe v. Glinsstrjitte
Strânljip
Patriis
Waarlamke
Ouderling:
Gea Holwerda
tel. 0517-231945

  Wijk 6 Agneta Huberstrjitte
It String
Fuormanderij
It Stimlân
Welderingsstrjitte
Quaestiusstrjitte
Ouderlingen:
Koert en Ria Bos
tel. 0517-232497

  Wijk 7 Reindersbuorren
Hommemastrjitte
It Heech
Headyk
Lytsehuzen
Longbuorren
Dykshoek
Keimptilsterdyk
Tsjeppenbûr
Hatzum
Rewerterdyk
Ouderling:
Jan en Liesbeth van Zalinge
tel. 0517-
233500

  Wijk 8 Holpaed
Dûbelestreek
Brêgebuorren
Tichelwurk
Harnzertrekwei
Alddyk
Molepôle
De Terp
Skilpaed 38 en 1-27
Ljouwertertrekwei
Ouderling:
Janke Couperus
tel. 0517-231899

  Wijk 9 De Beage
It Haam
Skûtmakkerstille
It Himpsel
Siaerdamasingel 5-37
It Trekskip
Osingasingel
Jaachpaad
Ouderling:
Wiepke Schukken
tel. 0517-234605

  Wijk 10 De Koarte Ekers
It Sylstring
Fetsasingel
Rypster Rak
Siaerdamasingel 2-28
De Alde Mar
It Roer
Strjitwei
Zweins
Skingen
Vacant,
wordt waargenomen door
Janke Couperus
tel. 0517-231899 en
Wiepke Schukken
tel. 0517-234605

  Wijk 11
Wijk 12

 
Menaam, 
enkele adressen
in Franeker, Slappeterp,
Marssum en
Leeuwarden
Ouderlingen:
Bertus en Baukje Visser
tel. 0518-451894 
terug