Vrouw & Kerk Vrouw & Kerk


Vrouw & Kerk heeft als motto 'Omzien naar elkaar'.
Er zijn zeven bestuursleden die allemaal een contactgroep onder hun hoede hebben. Elke contactgroep bestaat uit een aantal medewerkers.
Als een gemeentelid 75 jaar wordt, stuurt een bestuurslid eerst een kaart. Daarna wordt gevraagd of men bezoek wil, een kaart of bloemen wil met de verjaardag, of men een uitnodiging wil voor de gezellige middag én of men prijs stelt op een kerstattentie.
Daarna wordt een medewerker uit de contactgroep gevraagd om bovenstaande acties op zich te nemen. Een dankbaar stukje kerkenwerk.
In het voorjaar nodigt het bestuurslid haar contactgroep uit voor een koffieochtend. Een moment om elkaar te ontmoeten, bij te praten en ervaringen uit te wisselen.
Elk jaar, meestal de eerste zaterdag in november, wordt een gezellige middag georganiseerd voor de 75-plussers met de contactgroepen.
Het kan zijn dat u inmiddels 75+ bent en tot nu toe geen bezoek hebt gehad. Stelt u dit wel op prijs, dan kunt u dit kenbaar maken via het Activiteitenboekje (voorheen winterwerkboekje), of u kunt contact opnemen met onderstaande bestuursleden.
Gemeenteleden die iets voelen voor bezoekwerk zijn van harte welkom.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Femke de Jong (voorz.) tel. 0517-23 15 83, email jf.dejong@chello.nl
Geke Sijtsma (secr.) tel. 0517-23 16 10, email geke.sijtsma@hetnet.nl

 
terug