Culturele Commissie d' Alde Wite

Culturele Commissie d' Alde Wite


Toen de restauratie van de Salviuskerk (Alde Wite) zijn voltooiing naderde, heeft de gemeente Menaldumadeel erop aangedrongen, dat de kerk in het vervolg ook gebruikt zou worden voor culturele activiteiten, die aan het hele dorp ten goede zouden komen. Niet alleen de leden van de kerkelijke gemeente hebben aan de restauratie bijgedragen, maar alle inwoners van het dorp, van welke richting zij ook zijn. Zij zien immers de kerk als een kostbaar bezit van het gehele dorp. In haar toespraak bij de ingebruikname van de kerk op 7 juni 2002 memoreerde burgemeester Van Delft dat nog eens. De kerkvoogdij is hierop ingegaan en zo is toen de Culturele Commissie d’Alde Wite tot stand gekomen. De eerste leden waren: Gelf van der Kooy (namens de kerkvoogdij), Henk Krol, Klaas Boorsma, Janny de Groot en Nel Hemminga. Vanaf oktober 2003 hebben - op de tweede zondag van de maand om 15.30 uur - vele optredens van orkesten, ensembles, zanger(es)s(en), koren, organisten enz. plaatsgevonden, sinds 2006 zo’n tien keer per jaar. Het concert tijdens de Rypster Merke wordt georganiseerd in samenwerking met de Kaatsvereniging VvV Sjirk de Wal op zaterdagavond om 20.00 uur. In de zomer - meestal in juni en augustus - zijn er twee orgelconcerten. De toegang voor de activiteiten van de Culturele Commissie bedraagt, met inbegrip van een consumptie, € 10,-.

De commissie bestaat tegenwoordig uit de volgende personen:
Tineke Wiersma, voorzitter;
Johannes Fokkema, secretaris
(Earnseker 17, 9036 MK Menaam, tel. 0518-451269, mail: jj.fokkema@hetnet.nl),
en de leden Wieke Schuitmaker en Bea Jongema.
 

terug