Pastoraal bezoek

Pastoraal bezoek

In de gemeente worden regelmatig bezoekjes gebracht aan gemeenteleden door contactpersonen, wijkouderlingen en predikant of kerkelijk werker. Het pastorale bezoekwerk heeft onze zorg en aandacht. Toch blijkt in de praktijk dat er mensen zijn die weinig of geen bezoek krijgen. Wij willen u daarom dan ook dringend verzoeken uw behoefte aan bezoek aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen door dit via het opgavenformulier aan te geven.
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw wijkouderling of uw predikant/kerkelijk werker. 
 
terug