Zondag 11 oktober

Zondag 11 oktober
Op zondagmorgen 11 oktober 2020 is de eerstvolgende oecumenische viering. Deze gezamenlijke dienst wordt georganiseerd door enthousiaste commissieleden van het Oecumenisch Overleg Menaam Dronrijp (OOMD).
In de viering van 11 oktober komen we samen in de kerk te Menaam. Aanvang van de dienst is 09.30 uur. We verwachten dat er voldoende ruimte is voor de parochianen en gemeenteleden. Het thema van de dienst is “Verbinding”.
Dit jaar lijkt het vaker over afstand te gaan en afstand nemen tot elkaar. Maar we zoeken weer de verbinding. Zoals het in de brief aan de Romeinen staat in hoodstuk 8:31-39 wat kan ons scheiden van de liefde van God? Niets!
Namens de beide Protestantse gemeenten gaat ds.Jeroen van Olffen voor. Namens de Rooms Katholieke Parochie te Dronrijp gaat de heer Peter Mulder voor. We zullen de dienst verder met de leden van het OOMD vormgeven.
Aan het eind van de viering is er een Agapè-viering. Agapè betekent in de Bijbel de liefde zonder enig eigen belang. Het is de onbaatzuchtige liefde voor de ander. We delen – op gepaste afstand – matzes en druiven met elkaar. We doen het in eenvoud en vreugde (Handelingen 2:46).
Voor deze viering zijn de kinderen van harte uitgenodigd. Zij krijgen een aandeel in de viering en het thema van vandaag. Ook is er op 11 oktober in Menaam tienerdienst. Dit is natuurlijk wel een hele leuke gelegenheid om leeftijdsgenoten en geloofs-genoten uit een naburig dorp te ontmoeten. Eigenlijk hopen we gewoon heel erg dat je komt. Het is wel een wonder. We beschikken over voldoende ruimte. We hebben drie locaties waar de tieners tijdens de kerkdienst samenkomen.
In de eredienst is Anne de Boer organist.
Het collectedoel wordt nog bekend gemaakt. Het heeft uiteraard  te maken met verbinden.

Namens de werkgroep, het OOMD,
Ds.Jeroen van Olffen (PG Menaam)
Ds.Jan Wielenga (PG Dronrijp)
De heer Peter Mulder (RK)


Zie ik TWEE handen of ziek ik ÉÉn hart?


 
terug