Oecumenische viering Oecumenische viering


Het was de bedoeling dat deze dienst in Menaam gehouden zou worden, maar door de corona perikelen mochten er geen gasten bij aanwezig zijn, daarom werd besloten deze dienst in de PKN van Dronryp te houden, zodat hij via de Kerkomroep uitgezonden kon worden, opdat alle leden van de drie kerken deze dienst konden meevieren.
Deze dienst is voorbereid door de OOMD-werkgroep en zij hebben hier ook allen aan meegewerkt, de oecumenische werkgroep bestaat uit leden van de RK parochie in Dronryp en de PKN gemeenten van Menaam en Dronryp.
Thema van deze dienst was ‘Licht in het duister’ en we zagen op het beeldscherm de ster van Bethlehem, er werd gezongen “Komt allen tezamen”, hierbij was de eerste gedachte: “Dit hebben we toch al gehad?” Dan wordt er vertelt dat deze dienst in het teken staat van de wereldwijde gebedsweek voor de eenheid met bovengenoemd thema, dat werd aangereikt door christenen uit het Midden-Oosten. Kerstfeest wordt ook niet overal ter wereld op 25 december gehouden, zoals bij ons en 6 januari is 3 Koningen, de wijzen zochten de ster, het licht, teken van hoop, om Hem te aanbidden.
We mogen weten dat het kerstevangelie niet alleen een verhaal van vroeger is maar het is van alle tijden, voor verschillende kerken en culturen, armen en verdrukten, Hij gaf het licht aan alle mensen van verschillende afkomst, godsdienst en geslacht. Dat werd ons heel goed duidelijk in de verkondiging, die over onze wereld ging, ons eigen doen en laten. We willen allen vrede, vrijheid en geborgenheid, een veilige toekomst. Hoe gedragen wij ons in deze tijd?In de kerk hing een grote verlichte ster, tijdens de gebeden werden hieraan kleine sterren bevestigd, “Heer laat uw licht schijnen in ons bestaan”. Aan het eind van de dienst de Agapè viering met matzes en druiven: “De verbondenheid met elkaar in de naam van Christus”.
Het was een warme dienst, fijn dat we dit zo met elkaar konden vieren.

Heeft u deze dienst gemist en wilt u hem toch graag bekijken, dan kan dat op www.kerkomroep.nl

Het collecte doel is ‘Geef Licht’ van Kerk in actie. Voor vluchtelingenkinderen in Griekenland die vaak familie leden zijn kwijtgeraakt tijdens de vlucht en hopen op hereniging. Wilt U een bijdrage geven dan is dat mogelijk op het nummer van de Diaconie van Menaam;
NL20 INGB 0003128686 Kerk in actie” Geef Licht”
Ook het OOMD kunt u steunen door uw gift over te maken op
NL81 RABO 0341701564 Protestantse gemeente Menaam.
 
terug