Opgave formulier ambtsdragers

meer
 
Functieomschrijving 2e scriba

meer
 
Functiebeschrijving Preses

meer
 
Functieomschrijving Ouderling

meer
 
Functieomschrijving Kerkrentmeester

meer
 
Activiteiten 2019 - 2020

meer
 
Artikel Tsjerkepaad Leeuwarder Courant

meer
 
Artikel Tsjerkepaad Friesch Dagblad

meer
 
Wijkindeling Dronryp

meer
 
Wijkindeling Menaam

meer
 
Vragenlijst met betrekking tot persoonlijke wensen rond afscheid en uitvaart

meer