OOMD

OOMD
Bij oecumene streven we altijd naar eenheid onder Christenen. Onze gemeente heeft zich aangesloten bij het OOMD wat betekent: Oecumenisch Overlegorgaan Menaam Dronryp. Dit is een overlegorgaan van Christenen uit Menaam en Dronryp en de voorgangers van betreffende gemeenten. Parochieleden van de RK kerk Dronryp, gemeenteleden van de PKN Dronryp en onze gemeenteleden PKN Menaam organiseren drie keer per jaar een speciale viering waarvoor we bijeenkomen in een van onze kerkgebouwen, een feesttent of het openluchttheater in Dronryp.

Tijdens die vieringen is er 1 keer een Agapèviering, zoals bij de eerste Christenen na de dood van Jezus, ter nagedachtenis aan Hem maar ook om de zuster- en broederliefde te benadrukken. Matses en druiven worden dan gedeeld. Wij als OOMD ervaren het als een groot voorrecht dat wij als Christenen samen mogen geloven, samen mogen beleven, samen mogen werken aan Gods woord.

U kunt informatie krijgen via mail: aaltje88@gmail.com of telefoon: 0518- 451651 (Aaltje Dijkstra). Als u hieraan mee wilt werken, kunt u zich opgeven via het opgaveformulier in de Bouwstenen.


Peter Mulder, ds. Jan Wielenga, Anita Overal, ds. Jeroen van Olffen, Annemieke Mulder, Greetje Kingma, Aaltje Dijkstra

 
terug