‘Stilstaan bij het einde’

‘Stilstaan bij het einde’

Aad en Janny trouwden 45 jaar geleden en nu zitten Janny, de drie kinderen en hun partners en de pastor om de tafel, want Aad is gestorven. Ze zitten herinneringen op te halen, verhalen te delen. Er wordt gelachen en er wordt gehuild. Het wordt stil wanneer het gesprek komt op de afscheidsdienst van Aad die in de kerk zal worden gehouden voorafgaande aan de begrafenis. Want wie Aad was, als man, als vader, als vriend, daar is een hoop over te vertellen. Maar wie hij was als gelovige… Ze weten het eigenlijk niet, ze spraken er ook zo weinig over thuis, het geloof was als het ware vanzelfsprekend. Ze gingen regelmatig naar de kerk, lazen ook uit de bijbel, en toch, Janny noch de kinderen kunnen een bijbeltekst noemen waarvan ze weten dat Aad hem mooi vond, ze kunnen geen liederen bedenken waarvan ze graag willen dat die bij de uitvaart zullen klinken. En ze verzuchten: ‘Hadden we dat nu maar een keer met elkaar besproken…’

Een dergelijke situatie komt vaak voor wanneer na een overlijden de nabestaanden samen met de pastor een afscheidsdienst voorbereiden. Het zou zo veel makkelijker zijn als het gesprek over het afscheid niet pas ná het overlijden voor het eerst gevoerd wordt. Het zou goed zijn als partners met elkaar, of ouders met hun kinderen, of vrienden met elkaar eens om de tafel gingen zitten om samen na te denken: Wat zijn mijn wensen? Wat geloof ik? Hoe zou ik willen dat mijn afscheidsdienst/uitvaart eruit zou zien? Wat is mogelijk? Wat zijn mooie teksten?

Als protestantse gemeente Dronryp willen wij u hierbij graag van dienst zijn, daarom treft u op deze site een vragenlijst aan met betrekking tot persoonlijke wensen rond afscheid en uitvaart die u zelf kunt invullen en bespreken met uw partner, kinderen of vrienden. Hebt u zelf nog aanvullingen, op- en/of aanmerkingen dan kunt u die doorgeven aan uw predikant of kerkelijk werker, of aan uw wijkouderling. 

U kunt het formulier hier downloaden.
 

terug