Tienerdienst zondag 4 oktober

Tienerdienst zondag 4 oktober

Tienerdienst

Op zondag 4 oktober houden we weer de eerste tienerdienst van het nieuwe seizoen. Het thema van die dienst is ‘Geven en vergeven’. In ons leven hebben we te maken met geven en vergeven. Het lijken twee verschillende woorden, maar ze zijn ook sterk met elkaar verbonden. We kunnen elkaar van alles geven. Dit kan gaan om verschillende dingen. Materialistisch, maar ook niet- materialistisch. De niet-materialistische dingen zijn: complimenten, waardering, schouder klopjes, aandacht of een luisterend oor, liefde, troost, vergeving. Naast ‘geven’ is er ook ‘vergeven’. Soms geef je iets aan een ander, bewust of onbewust, wat door de ander anders ontvangen wordt. Je geeft bijvoorbeeld iemand een por, maar het blijkt een fikse klap te zijn. Je doet de ander pijn en verdriet. Zo had je het niet bedoeld. Sorry. En de ander vergeeft je. Maar er zijn ook schrijnende voorbeelden, voorbeelden dat mensen elkaar bewust pijn en verdriet doen en dan niet eens zachtzinnig. We hoeven maar te luisteren naar het nieuws op tv en in de krant. Mensen die verkracht en mishandeld worden. Dan is ‘sorry’ zeggen niet genoeg en wordt vergeven heel moeilijk. Maar wat is dat eigenlijk, vergeven? Hoe werkt dat? Wat heeft dat met geven te maken? Naar aanleiding van een aantal bijbelteksten willen we met elkaar bespreken hoe geven en vergeven zich met elkaar verhoudt en wat de bijbel hierover zegt.

Alle jongeren van 12 t/m 17 jaar en ook de kinderen die nu voor het eerst in klas 1 zitten van het VO, zijn van harte welkom. We beginnen om 09.30 u. in ‘De Ynset’.

terug