Zondag 30 augustus

Zondag 30 augustus
Op zondag 30 augustus is de collecte bestemd voor Stichting Huisgezin
Het is niet voor niets dat Pieter en Annemarie Smaling als gezin een opvangplek willen zijn. Niet slechts een paar dagdelen in de week, maar vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week! Ze zijn ervan overtuigd dat er geen betere plek is dan het gezin om als basis te dienen voor opgroeiende kinderen.
Juist ook voor kinderen die kwetsbaar zijn, gedragsproblemen hebben of uit een problematische gezinssituatie afkomstig zijn. In hun gezin willen Pieter en Annemarie harmonie, stabiliteit en perspectief bieden aan kinderen die zij opvangen. Stabiliteit betekent ook de aanwezigheid van beide ouders: zij zijn er samen fulltime voor de kinderen. Dit betekent ook dat de financiële kant van hun werk altijd zorgelijk is, zonder eigen vast inkomen.
Laten we Pieter en Annemarie helpen door te geven aan deze collecte. Ieder kind heeft namelijk recht om kind te zijn en dat kan bij Pieter en Annemarie in De Tike.
 
terug