Commissie Missionair Werk Commissie Missionair Werk

De Commissie bestaat  uit de volgen leden: 

  • Henriette Smit
  • Henny Engelman
  • Tryntsje Wanders
  • Jaap van der Schee


Henriette Smit is als afgevaardigde van de diaconie aan het CMW toegevoegd.

De commissie heeft vier aandachtsgebieden met de verschillende contactpersonen te weten:

Evangelisatie

Evangelisatie vindt plaats door verspreiding van de Elisabethbode. 
Mw. T. Wanders is hiervoor het  contact  binnen de CMW. 

Sing-In 

Een aantal keren per jaar wordt een Sing-In georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers. 
Twee leden van de PKN organiseren dit, namelijk Lammie de Vries  en Helga Koersma.

Themadiensten

In februari wordt een ZWO (= Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingswerk) dienst en in oktober de toerustingdienst georganiseerd. 
door Henny Engelman.Zij vertegenwoordigt dit deel in de CMW.

Vorming en toerusting van gemeente:
Dit betreft nu het organiseren en begeleiden van de Gemeente Groeigroepen en een volwassenengroep. 
Daarnaast wordt deelname aan een Alpha-cursus in de regio gestimuleerd.  , Jaap van de Schee en Lammie de Vries zijn hiervoor verantwoordelijk . 

 

terug