Vrijwilligers gevraagd Vrijwilligers gevraagd
Administratie Begraafplaats
Voor de administratie van de begraafplaats zijn we op zoek naar een vrijwilliger die deze taak op zich wil nemen. Het kost ongeveer 4 uren per week om alles up to date te houden. Het betreft het onderhouden van het Begraafplaats Administratie Systeem. Tevens gaat het om het aanschrijven van de belangstellenden wanneer contracten aflopen; Het versturen van de rekeningen; het versturen van grafbewijzen. Kortom diverse werkzaamheden. Ondersteuning zal worden verleend door Aafke Hielkema.

Ondersteuning schermcommissie
Wie is bereid om de schermen te bedienen gedurende andere momenten dan de zondagse kerkdiensten. We denken dan voornamelijk aan uitvaartdiensten waarbij de familie beeldmateriaal wil laten zien. Het gaat niet alleen om het bedienen maar ook om het goed in de laptop zetten van het beeldmaterieel. Enige handigheid met digitale apparatuur is in deze wel vereist. U kunt zich hiervoor opgeven bij het College.
 
Schoonmaken gewelf
Sinds vorig jaar kunnen we veiliger op het gewelf komen. We hebben gezien dat de vogels hier takken en ander nestmateriaal naar toe hebben gebracht. We zoeken hiervoor een aantal vrijwilligers die samen met Jan Mennema en Aafke Hielkema dit op willen ruimen. Deze vrijwilligers mogen niet te veel omvang hebben, want de weg er naar toe is vrij krap.
 
terug