Huldiging van 3 koorleden op It Rypster Tsjerkekoar

Huldiging van 3 koorleden op It Rypster Tsjerkekoar
Tijdens de jaarvergadering op woensdagavond 12 december zijn er 3 leden van het koor gehuldigd omdat ze 25 jaar op het koor zitten.
Deze keer zijn het de dames Aafke Meijer‑van der Noord, Marieke Posthumus‑Molenmaker en onze voorzitter Gea Holwerda. Aafke zingt vanaf 1993 als alt bij het koor. Marieke zingt ook vanaf 1993 bij het koor en wel als sopraan. Ook Gea is vanaf 1993 bij het koor en ze zingt als sopraan.
Gea is in 2004 gekozen als voorzitter en die functie bekleedt zij nog steeds naar volle tevredenheid. Met veel tact en met respect voor elkaar weet zij de (koor-)kudde bij elkaar te houden.
Normaal is het zo dat een huldiging van jubilarissen bij de voorzitter bekend is, maar omdat zij zelf bij de jubilarissen behoorde was dit natuurlijk niet bij haar bekend. Des te groter moet de verrassing geweest zijn.
Bij een 25-jarig jubileum behoren versierselen die door de Bond van Zangkoren in Friesland worden uitgereikt in de vorm van een Bondsspeldje en een oorkonde. Dit is door mw. A. van Wattum uit Drachten namens de Bond met een korte toespraak verzorgd.
Met de overhandiging van een amaryllisbol in pot werd het jubileum vanuit het koor onderstreept.
Vanwege het feestelijk karakter op de jaarvergadering hebben we de huldiging gevierd met een heerlijk stukje slagroomtaart.
In het jaar 2019 gaan we weer medewerking verlenen aan twee kerkdiensten in het MCL en aan drie kerkdiensten in onze eigen kerk. Op 26 mei zijn we een middag in Bruchgelenkamp in De Westereen om te zingen.
Lijkt het u wat om dan ook mee te zingen? Van harte welkom op de repetities op de woensdagavonden op de kosterij.
 
terug