Vrouw & Kerk Vrouw & Kerk


Een bloeiend stukje kerkenwerk met het motto: ‘OMZIEN NAAR ELKAAR’

Speciaal voor onze oudere gemeenteleden is er het bezoekwerk van Vrouw & Kerk. Zij die 75 jaar worden, kunnen bezoek ontvangen als zij dit op prijs stellen, krijgen een bloemetje met de verjaardag en een kerstattentie.
De organisatie is in handen van het bestuur. Er zijn 7 bestuursleden die allemaal een contactgroep onder hun hoede hebben. Elke contactgroep bestaat uit een aantal medewerkers.  Deze mensen leggen ieder bij hun eigen adressen de bezoeken af en zorgen voor de attenties.
In het voorjaar nodigen de bestuursleden hun contactgroep uit  voor een koffieochtend. Even tij d om elkaar te ontmoeten en voor overleg.
Jaarlijks is er, meestal in november, een gezellige middag zowel voor de ouderen als de bezoekmedewerkers.
Het kan zijn dat u inmiddels 75 jaar bent geworden en tot nu toe nog geen bezoek hebt gehad. Stelt u dit op prijs, dan kunt u dit kenbaar maken via het Activiteitenboekje (voorheen winterwerkboekje).
Gemeenteleden die iets voelen voor  bezoekwerk zijn ook altijd welkom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van Vrouw & Kerk:
Geke Sijtsma, tel. 0517-23 16 10
geke.sijtsma@hetnet.nl

 
terug