Grafsteen Eise Eisinga

Grafsteen Eise Eisinga

In december 2011 verscheen in de Leeuwarder Courant een artikel over een hersenkraker op het graf van Eise Eisinga (1744-1828). De grafsteen waaronder Eise Eisinga en zijn vader Jelte Eises liggen was pas gerestaureerd en daardoor was de tekst weer leesbaar geworden. De geboorte-, sterfdatum en leeftijd van de vader is niet gewoon op de grafsteen vermeld, maar in de vorm van een puzzel. Al direct ontstond er twijfel over de juiste interpretatie van de uitkomst van het sommetje. In dit artikel zal ik de mogelijke theorieën tegen het licht houden en toetsen aan andere bronnen.

Het graf van Eise Eisinga en zijn vader is te vinden op het kerkhof van de Sint-Salviuskerk (dʼAlde Wite) in Dronrijp. Eise Eisinga, de bouwer van het planetarium in Franeker, liet op het graf van zijn vader een grafsteen aanbrengen met een puzzel waarmee de geboortedatum, sterfdatum en leeftijd van zijn vader berekend kan worden. Toen Eise Eisinga zelf overleed werd hij bijgezet in het graf van zijn vader. Het graf bevindt zich links aan het grindpad van de zuidelijke ingang van de kerk richting waterpomp.

De tekst van de grafsteen is als volgt:

Jelte Eises Eisinga

Was in de tijd van dit Noodlottig leeven
Van God een wonderbaar vernuft gegeeven
Die door zijn Eigen vinding dingen wrogt
En door zijn Eigen hand tot rijpheidt brogt
So dat men boven zijn Natuurgenoten
Den lof en roem van veele sag vergroten
’T Lighaam is hier ter ruste neer geleidt
Tot dat de Heer het wekt tot d’Eeuwigheidt.

Sijn Ouderdom doe hij stierf met de Jaaren
Christy Geaddeerd maakt 1854 204/365
En de Jaaren Christy met het 1/4 van sijn Jaren
Gemultipliceert komt 31120 292849/532900

Eise Eisinga

terug