Zondag 27 november

27 november  
Aanvang: 9.30 uur          
Voorganger: ds. J. Wielenga
Lector: mw. A. Beimers
Organist: dhr. A. de Boer

1e collecte: Diaconie - Kerk in Actie, kinderen in de knel in Colombia
2e collecte: Kerk van Dronryp
 
 

terug