It Rypster Tsjerkekoar It Rypster Tsjerkekoar

Kun je nog zingen, zing dan mee!
Het is bij de meesten van u wel bekend dat ons koor regelmatig medewerking verleent aan de kerkdiensten in de Salviuskerk, maar minder bekend is dat ons koor ook medewerking verleent aan kerkdiensten in het Medisch Centrum te Leeuwarden en soms in Nieuw Mellens. Dat geeft altijd een extra stukje voldoening bij het uitoefenen van onze muzikale hobby.
Naast het tsjerkezingen doen we meestal ook mee aan het Zangersfeest van de Bond van Zangkoren in Friesland. In mei 2015 hebben we mee gedaan met de Stipelrûnte in de gemeente Menameradiel.
Voor 29 oktober 2016 staat medewerking aan het Jubileumconcert voor de concertserie ‘Hans van Rossum 50 jaar musicus’ in de Grote Kerk te Leeuwarden op het programma. Wie wil daar nu niet bij zijn!
Per jaar doen we aan circa 10 bijeenkomsten mee.
Ons koor is een gemengd koor, met bassen, tenoren, alten en sopranen die gezamenlijk de juiste klank vertolken. We zingen liederen in meerdere talen en meestal geestelijke liederen maar ook andere eigentijdse muziek staat op het programma.
Omdat bij ons koor ook de vergrijzing langzaam toeslaat zou het toch leuk zijn als ons koor met meer nieuwe leden zou kunnen worden uitgebreid. Meer leden zorgt voor een vollere klank en het zingt met zijn allen vaak plezieriger. Echt muzieknoten lezen is geen noodzaak, we studeren en leren veel met de piano en het gehoor.
Onze dirigent is Lucas Wiersema uit Deinum. Hij heeft orgel-kerkmuziek gestudeerd aan het voormalig conservatorium in Leeuwarden en later heeft hij een meerjarige cursus koordirectie gevolgd en leert ons niet alleen het zingen, maar o.a. ook om de juiste ademhaling bij het zingen te gebruiken.
Lijkt het u wat toe om lid te worden van It Rypster Tsjerkekoar? Wij zullen u hartelijk welkom heten!
Wij repeteren op de woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur op de Kosterij achter de Alde Wite.
Kom vrijblijvend langs voor meer informatie of doe een avond mee met een repetitie.

Data: iedere woensdagavond repetitie van 19.45 uur tot 21.45 uur;

Plaats: de kosterij van de Salviuskerk.
 
Contactpersoon:
Auke Wierda, Eise Eisingastrjitte 24, tel. 0517-231243; famwierda@kpnmail.nl

terug