Wie zijn we? Wie zijn we?

Onze gemeente
De Protestantse Gemeente Dronrijp e.o. is tot stand gekomen uit de Hervormde Gemeente Dronrijp en de Gereformeerde Kerk Dronrijp/Menaldum e.o.

Onze visie op de gemeente
Onze gemeente maakt deel uit van de gemeenschap van Jezus Christus die zich baseert op het verzoenend lijden en sterven en de opstanding van onze Heer en Heiland.
Onze gemeente verenigt zich om het Woord van God te horen en uit te dragen, en om samen de sacramenten te vieren.
Onze gemeente belijdt, met de kerk van alle eeuwen, haar geloof in de Vader, Zoon en Heilige Geest (Drieënige God), zoals o.a. verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Wat willen wij? 
Om onze missie te realiseren willen we als leden van deze geloofsgemeenschap een warme gemeente zijn. Vanuit die visie willen wij als leden van deze geloofsgemeenschap:

  1. zorg en aandacht besteden aan elkaar, zowel binnen als buiten de gemeente.
  2. een open en gastvrije gemeente zijn, zowel binnen als buiten onze geloofsgemeenschap, waarin ruimte is voor verschillende vormen van geloofsbeleving.
  3. een gemeenschap zijn waar traditie en vernieuwing naast elkaar staan.
  4. ons geloof uitdragen.
  5. een actieve en herkenbare gemeente zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat het evangelie ook in onze tijd een goede boodschap is voor alle mensen en dat een geloofsgemeenschap daarbij van groot belang is. Wij willen op zoek gaan naar vormen van gemeenteleven waarin iedereen zich thuis voelt.
 

 

terug