Geen winterwerk vanwege Corono

Geen winterwerk vanwege Corono
Door alle maatregelen die genomen zijn i.v.m. de corona-uitbraak ligt het winterwerk helaas stil.
Zodra er weer wat mogelijk is, kunt u dat hier weer vinden.
terug