Kinder-jongerenkoor

Kinder-jongerenkoor
Houd je van zingen en lijkt het je leuk om samen met een combo (bas, piano, drum) te zingen?
Dat kan! Vanaf maart (als corona het toelaat) willen we 1x per maand op zondagavond van 19.00 tot ongeveer 19.30 uur met een groep kinderen en jongeren vanaf 10 jaar leuke/mooie liedjes zingen in de Salviuskerk onder leiding van Ria Bos en Anton Huizenga. Heb je zelf ook een suggestie om te zingen, dan kun je dat aangeven. Als je mee wilt doen, geef je dan op voor 1 maart 2022 bij Ria Bos. Dat kan via de mail (riabos-joostema@hotmail.com) of je mag een briefje in de brievenbus gooien op de Tsjerkebuorren nr. 17 in Dronryp. Vermeld dan je naam, je (mail)adres, je telefoonnummer en welk lied je mooi vindt.
 
terug